Telecom Cost Efficiency

Bij veel bedrijven heeft de opbouw van telecom infrastructuur stapsgewijs plaatsgevonden. Telecommunicatie heeft een enorme vlucht genomen en dat merkt men onder meer aan de vele hoge rekeningen voor apparatuur, abonnementen en gebruik. We hebben het allang niet meer over louter spraak via een eenvoudig telefoontoestel of een simpel bericht via een fax. Nieuwe ontwikkelingen zoals ISDN, Internet, xDSL, eigen netwerken, Voice over IP en vooral mobiele telecommunicatie door middel van GSM, GPRS en UMTS voorzien de markt van steeds snellere manieren om informatie uit te wisselen. Ook de komst van diverse nieuwe network operators, telecom providers en service providers, elk met hun eigen aanbod, heeft de mogelijkheden van het gebruik van telecommunicatie enorm vergroot.

Doordat al deze ontwikkelingen gefaseerd hebben plaatsgevonden, en soms op verschillende plaatsen binnen het bedrijf, is bij de meeste bedrijven een mix ontstaan van verouderde en moderne systemen. De vraag is of men met de huidige samengestelde telecom systemen het optimum bereikt als het gaat om
kostenreducties
, kwaliteit en effectiviteit?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een inventarisatie van de telecom omgeving noodzakelijk. Bovenal is inzicht nodig in de stand van de techniek en een gedetailleerd overzicht van het marktaanbod. Niet alleen van het aanbod van dit moment, maar ook visie op hetgeen binnen afzienbare tijd gaat komen, met name op het gebied van integratie met mobiele telecommunicatie.

Quick Scan

Met behulp van de door Derk Derksen ontwikkelde Telecom Efficiency methode wordt in eerste instantie een Quick Scan uitgevoerd. Een door de klant te bepalen notaperiode wordt volledig onderzocht, waardoor er inzicht wordt verkregen in infrastructuur, belvolumes en belgedrag. Aan de hand van het hierdoor ontstane inzicht wordt een strategie bepaald om te komen tot een kostenreductie en een efficiency verbetering. Het resultaat van een Telecom Efficiency Quick Scan onderzoek is een kort adviesrapport waarin het onderzoek en de aanbevelingen summier worden beschreven. Tevens wordt een indicatie gegeven over de mogelijke kostenbesparing, de scope van het onderzoek en de te hanteren verrekeningsmethode. De Quick Scan is dus de voorbereiding voor het daadwerkelijke Telecom Efficiency onderzoek.

Het volledige Telecom Efficiency onderzoek richt zich – uiteraard na overleg met de klant – op de volgende aandachtsgebieden:

Vaste telefonie

o Infrastructuur

o Faciliteiten

o Gesprekken (belvolumes, belgedrag)


Infrastructuur voor data

Mobiele telefonie

Kortingsregelingen

Onderhoudsovereenkomsten telecommunicatie-apparatuur

Het Telecom Efficiency onderzoek resulteert in een uitgebreid adviesrapport, aarin de besparingsmogelijkheden en efficiencyverbeteringen gedetailleerd worden weergegeven.

Indien gewenst kunnen wij u uiteraard behulpzaamzijn bij het (opnieuw) inrichten van uw telecom-omgeving. Zie in dit verband ook de rubrieken Huijerbedrijf Makeover en Telecom Management.