Telecom Management

Telecom Management

Geen enkel bedrijf kan bestaan zonder telecom-diensten. Bereikbaarheid per telefoon, telex, fax en e-mail is altijd essentieel en telecommunicatie is dan ook een bedrijfskritische factor.

Bij veel bedrijven is telecommunicatie ondergebracht bij de Manager IT of de Manager Facilities. Ook komt het vaak voor dat telecom is gesplitst over beide afdelingen. Omdat de betreffende manager telecom “erbij” doet, wordt aan de inrichting van een efficiënte telecom-omgeving wegens tijd- of kennisgebrek vaak onvoldoende aandacht besteed. PABX- of provider selecties worden vaak in projectvorm uitgevoerd en de telecom-markt wordt niet regelmatig gemonitord om na te gaan of bepaalde zaken sneller, efficiënter of goedkoper kunnen.

Er ontstaat hierdoor vaak een mix van zeer moderne en behoorlijk verouderde systemen en de vraag is dan of uw bedrijf uit deze systemen wel het maximale rendement haalt.

Een Telecom Manager heeft als voornaamste taak de telecom-omgeving van zijn bedrijf permanent te monitoren, contacten te onderhouden met alle leveranciers en de uit het marktaanbod toepasbare, noodzakelijke en betaalbare producten en oplossingen te kiezen, te implementeren en te onderhouden. Daarnaast kan hij er zorg voor dragen dat de telecom-kosten worden doorbelast aan de diverse kostencentra. Al met al een verantwoordelijke taak, die je er eigenlijk niet zomaar erbij kan doen.

Wanneer u gebruik gemaakt heeft van een van de competenties die door DD Huijerbedrijfsadvisering geleverd worden, is het eigenlijk onontbeerlijk dat de daarna ontstane situatie zowel organisatorisch als administratief wordt bijgehouden. De administratie en kostendoorbelasting kunt u uitstekend door de eigen organisatie laten uitvoeren. Het beheer van infrastructuur, nummerplan, keuze van leveranciers, en het optimale kunnen halen uit het steeds weer veranderende marktaanbod, is iets dat u beter over kunt laten aan iemand die alle ins en outs kent van de telecom-markt.

Het spreekt voor zich dat DD Huijerbedrijfsadvisering u het telecom management uit handen kan nemen. Wanneer de telecom-omgeving eenmaal professioneel is ingericht, en de dagelijkse werkzaamheden zijn bij één of meer van uw medewerkers ondergebracht, zal DD Huijerbedrijfsadvisering in een gering aantal dagen per maand voor uw bedrijf alle noodzakelijke werkzaamheden verichten om de telecom-omgeving van uw bedrijf voor 100% up to date te houden.