PABX Selectie

Telecom-markt werd vrijgegeven, werd door veel bedrijven hals over kop een telefooncentrale (PABX) besteld, gewoon omdat men nu eindelijk kon kiezen uit andere merken dan welke door de monopolist werden geleverd. In die tijd ontstonden dan ook erg veel verschillende telecom-bedrijven en bedrijfjes, elk met hun eigen range aan – vaak exotische - apparatuur en toestellen.

Inmiddels zijn we alweer een aantal jaren verder en veel van die broeders van het eerste uur zijn inmiddels verdwenen of opgegaan in grotere organisaties en ook de door hen gevoerde merken zijn inmiddels van de markt verdwenen.

Slechts enkele sterkere bedrijven hebben die slag overleefd. De PABX-markt heeft zich gestabiliseerd en de partijen zijn bekend. Niettemin zijn er ook nu nog aanmerkelijke verschillen in functionaliteiten, mogelijkheden en prijs-kwaliteitsverhouding.

Bij de selectie van een nieuwe PABX is dan ook de nodige vakkennis vereist. DD Huijerbedrijfsadvisering beschikt door een jarenlange ervaring met PABX-selectie trajecten over deze vakkennis. We kennen de leveranciers en kennen daarmee ook hun onderhandelingsmethodes.

Bij een PABX selectie maken we eerst een inventarisatie van de huidige situatie:

Nummerplan:
-Aantal en type toestellen.
-Telefoniste bedienpost(en).
-Aantal analoge aansluitingen.
-Aantal digitale aansluitingen.
-Gebouwbekabeling voor telefonie.
-Onderhoudsovereenkomst.


Aantal en inrichting team- en groepsschakelingen

Aanwezigheid en gebruik kostenregistratiesysteem

Aanwezigheid en gebruik van speciale voorzieningen, zoals een deur-, slagboom- of toegangshek-opener, IPN/VPN netwerken, integratie met Unified Messaging systemen, etc. etc.

Daarna bepalen we naar aanleiding van de wensen van de klant de scope van het project naar aanleiding van de volgende aspecten:

Draadloze DECT toestellen versus vaste toestellen

Een aantal medewerkers zal altijd bereikbaar moeten zijn en heeft dus veel profijt van een DECT toestel. Een DECT installatie is echter nogal prijzig. Een zorgvuldige overweging is dus op zijn plaats.

IP Telefonie versus conventionele telefonie.
De toepassing van volledige IP Telefonie heeft zeer veel invloed op de prestaties van het IT-LAN. Bij een goed ingericht LAN heeft IP Telefonie veel voordelen en kan zelfs een grote besparing in de gebouwbekabeling opleveren. Ook hier zal een vergelijking gemaakt worden waarin alle aspecten aan bod komen, vaak met een verrassend resultaat.

Gebouwbekabeling.
In veel gebouwen is telefonie infrastructuur apart aangelegd naast IT-infrastructuur. De implementatie van een nieuwe PABX is een goed ijkmoment om te bepalen of deze situatie gehandhaafd moet worden of dat men kan overgaan op één universele bekabeling.

Corporate directory structuur.
In sommige bedrijven is de IT omgeving ingericht volgens een centraal gebruikersregistratie-systeem. De PABX doet hier vaak niet aan mee. Toch wordt de PABX gebruikt door dezelfde gebruikers als de IT-omgeving. Een integratie ligt dus voor de hand.

Nogmaals, bovenstaande onderwerpen zijn “slechts” aspecten bij de inrichting van een nieuwe PABX. Ze hebben echter wel invloed op de selectie van de leverancier, dus er moet wel van te voren worden bepaald welke invloed deze aspecten zullen hebben.

Als de scope van het project is bepaald, schrijven we een bestek waarin alle aspecten naar voren komen. Aan de hand van dit bestek wordt op voorhand een aantal leveranciers geselecteerd. Wij weten welke leveranciers kunnen voldoen aan de opgestelde lijst van eisen en wensen. Het bestek wordt zo geschreven, dat de leveranciers gelijkluidende offertes zullen uitbrengen. Dit vergemakkelijkt in een later stadium de vergelijking.

De geselecteerde leveranciers krijgen dan de gelegenheid zich te presenteren aan de klant. Bij deze presentaties wordt het bestek overhandigd. Aan de hand van dat bestek worden offertes uitgebracht. De leveranciers krijgen hiervoor drie à vier weken de tijd. De offertes worden daarna vergeleken op functionaliteit, volledigheid, en uiteraard de prijs. Ook de performance van de leverancier ten opzichte van de klant speelt een grote rol. Aan de hand van deze vergelijking wordt een adviesrapport uitgebracht welke leverancier(s) het beste voldoen aan het bestek. Daarna volgt een onderhandelingsfase, wordt de uiteindelijke leverancier geselecteerd, de bestellijst opgemaakt en de bestelling geplaatst. Uiteraard wordt onmiddellijk daarna een implementatieplan geschreven, en als laatste fase vindt de implementatie plaats. Het spreekt vanzelf, dat DD Huijerbedrijfsadvisering door een jarenlange ervaring met dit soort trajecten in staat is een PABX-selectie van het begin tot het einde voor u uit te voeren.