Provider Selectie

Elk bedrijf is voor de voorziening van data- en telecom infrastructuur afhankelijk van één of meer providers. Voor de verschillende deelgebieden (vaste telefonie, mobiele telefonie en data) kunnen verschillende providers worden gekozen. Elke provider heeft zo zijn eigen contractsvormen (bij voorkeur zo lang mogelijk), en ook de gesprekstarieven voor vaste en mobiele telefonie verschillen per provider enorm.

Daarnaast zijn telecom-nota’s vaak zeer onoverzichtelijk en zijn de notaperiodes onlogisch gekozen. Er zijn zelfs providers, die in het geheel niet zichtbaar maken hoe het is gesteld met belgedrag en belvolume, tenzij daar fors voor wordt betaald.

Andere providers geven deze overzichten wel, factureren per volledige maand, leveren de facturatie desgewenst electronisch, zijn in staat kostenspecificaties per toestel en/of kostenplaats te geven etc.etc.

Het ligt dus voor de hand eens grondig te inventariseren hoe uw situatie is en of daar kostenbesparingen kunnen worden bereikt, met als bijkomend voordeel dat de facturatie veel overzichtelijker en makkelijker te verwerken is.

DD Huijerbedrijfsadvisering kan deze inventarisatie voor u uitvoeren en kan aan de hand van deze inventarisatie aangeven welke provider voor uw belvolume en belgedrag de meest geschikte is. Uiteraard voeren wij gaarne de onderhandelingen voor u. Door onze jarenlange ervaring kennen wij de spelers in de markt en weten we welke provider voor u de beste prestaties biedt. Door te kiezen voor een andere provider kunnen enorme kostenbesparingen worden bereikt, maar zaken als beschikbaarheid en service spelen eveneens een zeer belangrijke rol.

De keuze voor een andere provider vloeit overigens vaak voor uit een Telecom Cost Efficiency onderzoek.

Een stap verder is de volledige integratie tussen vaste en mobiele telefonie.

Alle GSM toestellen worden opgenomen in het nummerplan van de organisatie en gesprekken tussen alle gebruikers van een organisatie (of die nu met hun vaste of hun mobiele telefoon bellen) worden afgerekend voor het – zeer lage – on-net tarief. Dit garandeert een zeer hoge graad van bereikbaarheid gekoppeld aan zeer lage kosten.

Vrijwel alle mobiele providers zijn in staat een dergelijk geïntegreerd contract aan te bieden. De onderlinge verschillen zijn echter aanzienlijk en het is erg lastig te bepalen welke provider voor u de beste pasklare oplossing biedt. DD Huijerbedrijfsadvisering heeft veel ervaring met dit soort projecten en is daarom de beste partij om voor u de inventarisatie te doen, het belgedrag en belvolume in kaart te brengen, te bepalen welke gesprekken in de toekomst als on-net zullen worden gekwalificeerd en de toekomstige kostenbesparing aan te geven.

Een eventuele provider-switch (ook “churn” genoemd) kan door ons volledig worden uitgevoerd.