VoIP/IP Telefonie

VOICE OVER IP/ IP Telefonie

IP staat voor Internet Protocol. Dit wil echter niet zeggen, dat het Internet altijd de carrier zal zijn voor IP Telefonie. Sterker nog, het eigenlijke Internet (www) is over het algemeen niet geschikt voor het transporteren van spraak. Dit komt doordat het Internet niet door één centrale partij wordt beheerd waardoor er slechts zelden End-to-end Quality of Service (QoS) kan worden geleverd. Deze QoS is noodzakelijk omdat spraak altijd absolute voorrang moet hebben ten opzichte van andere data en dat is weer nodig omdat telefoongesprekken altijd in real-time plaatsvinden en dus geen drop-outs of vertraging mogen oplopen. Iedereen die wel eens over het Internet met een microfoon en koptelefoon met een ander heeft gesproken, weet hoe hinderlijk die dropouts en vertraging kunnen zijn.

Het Internet Protocol is echter wel geschikt om telefoongesprekken als data te versturen over

Beheerde
datanetwerken, waarop QoS wel te leveren is. Dat kan een eigen LAN of WAN zijn, maar er zijn ook Internet Service Providers (ISP’s) die nationaal of internationaal QoS voor spraak aanbieden.

Over de twee begrippen Voice over IP en IP Telefonie bestaat nogal wat verwarring. Velen vinden dat het twee termen zijn voor dezelfde nieuwe telefonie-techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van data-infrastructuur in plaats van de conventionele telefonie-infrastructuur en telefoongesprekken als voice-berichten pakketgeschakeld over het data netwerk worden verstuurd.

Wij maken toch wel het volgende onderscheid:

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de openbare data-infrastructuur om bijv. twee PABX-en op verschillende locaties aan elkaar te koppelen, dan is er wel sprake van Voice over IP, maar nog niet van IP Telefonie.


Pas wanneer de conventionele PABX-en binnen een bedrijf vervangen worden door een Voice Server, de telefonie bekabeling overbodig is geworden, het data-netwerk voice enabled is gemaakt, end-to-end Quality of Service wordt geboden en de gebruikers de beschikking hebben over een IP-telefoontoestel, is er sprake van volledige IP Telefonie.


Op dit moment is IP Telefonie nog bij zeer weinig bedrijven volledig ingevoerd. Als reden om geen IP-telefonie te gebruiken worden de volgende redenen opgegeven:

Het huidige telecompakket volstaat;

Men heeft zich nog niet georiënteerd;

IP Telefonie is “geen volwaardig alternatief”

De investering is te hoog.

"Eerst afwachten hoe IP-telefonie bevalt bij andere bedrijven."

Op zich allemaal zeer logische en geldige redenen om voorlopig nog maar gebruik te blijven maken van de ouwe trouwe PABX.

Wanneer echter gedacht wordt aan de vervanging van de PABX, een upgrade van het data-netwerk, of een grote verhuizing naar een nieuw pand, is er alle reden om te denken aan IP Telefonie als alternatief voor conventionele telefonie.


IP-telefonie biedt voordelen die eenvoudig zichtbaar te maken zijn:

Kostenbesparing op het gebied van gebouwbekabeling. Iedere werkplek heeft maar één connectie nodig. De pc is gekoppeld aan de IP-telefoon en de IP-telefoon aan de wall-outlet. Aparte bekabeling voor telefonie (ook aan de voedingszijde in de patchkast) is overbodig.

Kostenbesparing op het gebied van verplaatsingen, uitbreidingen en veranderingen. IP-telefoons worden door het IP netwerk gezien als een IP-device, hebben dus een IP-adres binnen de geldende IP-range en laten zich eenvoudig configureren.

Kostenbesparing op het gebied van technisch onderhoud. Dit komt omdat de complexiteit van het netwerk afneemt en er voor data en telefonie één beheersorganisatie actief is.

Kostenbesparing omdat gebruik wordt gemaakt van eigen data-infrastructuren in plaats van het publieke telefoonnetwerk waardoor kosten voor interlokale en soms zelfs internationale gesprekken grotendeels wegvallen.

IP-telefonie biedt tevens voordelen die minder eenvoudig zichtbaar te maken zijn maar die zeker leiden tot voordeel ten opzichte van conventionele telefonie.

De productiviteit neemt toe in Unified Messaging-omgevingen. Spraak-, fax-, E-mail- en SMS-berichten kunnen eenvoudiger bewaard en weer opgehaald worden omdat er met één infrastructuur en één soort opslagmedium wordt gewerkt.

Het is mogelijk andere diensten te implementeren met behulp van bijvoorbeeld spraakherkenning (CTI. CAT). Een platform gebaseerd op open standaarden maakt het eenvoudig om uit te breiden en nieuwe applicaties direct beschikbaar te maken op de IP-telefoon.

Grotere bandbreedte en altijd online kunnen zijn via ADSL of GPRS/UMTS, ook wel “User Mobility” genaamd, biedt veel mogelijkheden. Thuiswerkers en mobiele werkers hebben toegang tot dezelfde functionaliteit als medewerkers op kantoor.

Toegenomen bereikbaarheid verhoogt niet alleen de algehele productiviteit maar leidt ook tot betere klanttevredenheid. Daarnaast opent IP Telefonie de deur naar meer geavanceerde applicatie zoals Video Conferencing en Net Conferencing vanaf de eigen werkplek.

Als we de producenten moeten geloven, staat IP Telefonie op het punt van doorbreken. De techniek is al in 1996 geïntroduceerd en steeds verbeterd. Met name de integratie van IP Telefonie met Call Centers, die zelf al een stuk IT met telefonie combineerden, is al van een hoog niveau.

Men kan natuurlijk direct volledig overstappen naar een volledige IP Telefonie omgeving, maar de meeste PABX-producenten hebben de mogelijkheid geïntroduceerd uw bestaande PABX-omgeving gefaseerd om te vormen tot een IP Telefonie omgeving door het plaatsen van speciale IP kaarten waardoor u in staat bent uw telefonie omgeving langzaam om te vormen naar een IP Telefonie omgeving. Zo zult u gaandeweg de voordelen van IP Telefonie kunnen ontdekken. Met noemt zo’n PABX met IP Telefonie mogelijkheden een Hybride PABX.

In de markt is er een tamelijk groot verschil tussen originele datanetwerk-leveranciers en de conventionele PABX-leveranciers, die IP Telefonie in hun pakket hebben opgenomen. Dit verschil uit zich enerzijds in de gebruikte netwerk-technologieën en anderzijds in de hoeveelheid PABX-functionaliteiten.

DD Huijerbedrijfsadvisering heeft in het recente verleden al de nodige ervaring opgedaan met IP Telefonie, zowel met volledige IP Telefonie als hybride systemen en we zijn dan ook zeer goed in staat voor u het juiste systeem te configureren.